TEKA Yetkili Servisi - Marmara Teknik İstanbul Anadolu Yakasında hizmet vermektedir.

  0216 521 15 21   Ümraniye / İstanbul

1. Giriş

Marmara Teknik (www.martekservis.com), TEKA ve Kügerr Markalarının yetkili servisi olarak, müşterilerimizin gizliliğine büyük önem vermekteyiz. Bu gizlilik politikası, müşterilerimizden topladığımız bilgiler ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi vermektedir.

2. Toplanan Bilgiler

Müşterilerimizden, arıza ve yeni ürün talepleri için aşağıdaki bilgileri toplamaktayız:

   

   • İsim ve soyisim

   • İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi)

   • Adres bilgileri

   • Arıza veya ürün talebi detayları

  3. Bilgilerin Kullanımı

  Toplanan bilgiler, aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır:

    

    • Arıza ve ürün taleplerine yanıt vermek

    • Hizmet kalitemizi artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak

   4. Bilgi Paylaşımı

   Müşterilerimizin kişisel bilgileri, yasal zorunluluklar haricinde üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

   5. KVKK Uyum

   Müşterilerimizin kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde işlenmekte ve saklanmaktadır.

   6. Müşteri Hakları

   Müşterilerimiz, kendi kişisel verileri üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

     

     • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme

     • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

     • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

     • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

     • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

     • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme

     • Aktarılan verilerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

     • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

     • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme

    7. İletişim

    Gizlilik politikamız veya kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle servis@martekservis.com adresinden veya 0216 521 15 21 telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.